Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ ARENA

 

 

 

♦ Thời Gian : Từ 08/01 đến 23:59 ngày 08/02

 

♦ Nội Dung : Kết thúc sự kiện , Lấy nhân vật có số lần rs nhiều nhất và sớm nhất theo mỗi chủng tộc trong bảng xếp hạng Đua Top Chủng Tộc OPEN BETA để làm cơ sở trao thưởng .

 

♦ Phần thưởng :  ( Như ảnh trên ) 

 

Lưu ý :

 

• Trong trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính nhân vật nào RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải

 

• Phần thưởng được phép đổi 01 lần trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận giải . 

 

• Chủng tộc nào nhận set đồ của chủng tộc đó như ảnh .( có thể nhận set đồ cấp thấp hơn hay của class khác hơn nhưng với điều kiện phải mặc được ) 

 

• Không khuyết khích đổi tên nv hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác , trường hợp đổi tên hay di chuyển nhân vật trong thời gian diễn ra sự kiện mà ko còn tên trên bảng xếp hạng bqt ko chịu trách nhiệm. 

 

 

 

♦ Thời Gian : Từ Từ 08/01 đến 23:59 ngày 08/02

 

♦ Nội Dung : Kết thúc sự kiện lấy 3 Bang Hội có số điểm GP cao nhất trên bảng xếp hạng tại mục Event = > Bang hội tranh bá và > 5.000 điểm GP để làm cơ sở trao giải. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như ảnh trên ) 

 

Lưu ý :

 

• Điểm GP nằm trong mục ưu đãi nạp ngày và Mục tích lũy tiêu phí 

 

• Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild , Chủ Guild tự phát lại cho các thanh viên trong hội của mình. 

 

• Phần thưởng được phép đổi 01 lần trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận giải . 

 

 

♦ Thời Gian : Từ 08/01 đến 23:59 ngày 08/02

 

♦ Nội Dung :

 

• Kết thúc sự kiện chọn ra 03 nhân vật có số điểm săn Boss cao nhất trên bảng xếp hạng để làm cơ sở trao thưởng.

 

♦ Phần thưởng :  ( Như ảnh trên )

 

Lưu ý : 

 

• Boss Level cao sẽ được nhiều hiểm hơn Boss level thấp 

 

• Không khuyết khích đổi tên nv hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác , trường hợp đổi tên hay di chuyển nhân vật trong thời gian diễn ra sự kiện mà ko còn tên trên bảng xếp hạng bqt ko chịu trách nhiệm. 

 

 

 

 

♦ Thời Gian : Từ 08/01 đến 23:59 ngày 08/02

 

♦ Nội Dung : 

 

• Hàng ngày sẽ chọn ra 06 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng xếp hạng Vua Nạp Ngày để làm cơ sở trao giải 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

• Top 1 Vua nạp ngày sẽ nhận 01 ring hoặc Pen + 2 Otion + 3% tự động HP

 

• Top 2 -6 Vua nạp ngày sẽ nhận 01 Ring hoặc Pen + 1 Otion + 3%HP

 

• Top 1 Vua nạp 2 ngày liên tiếp sẽ nhận 01 Item 380 exc trở xuống + 02 Otion + Luck + Op 12  ( ko tính Item exc tím ) 

 

Lưu ý :

 

• Trường hợp nạp ATM sau 23:30 qua STK GM mà ko kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm. 

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng . 

 

 

♦ Thời Gian : Từ 08/01 đến 23:59 ngày 18/01

 

♦ Nội Dung : Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 10 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng xếp hạng Vua Nạp Thẻ Tháng để làm cơ sở trao thưởng. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như ảnh trên )

 

Lưu ý :

 

• Trường hợp nạp ATM sau 23:30 qua STK GM mà ko kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm. 

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng .

 

 

 

 

♦ Thời Gian : Từ 08/01 đến 23:59 ngày 08/02

 

♦ Nội Dung : 

 

• Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 03 nhân vật có thời gian nâng cấp Max Quân Hàm sớm nhất  trên bảng xếp hạng và có thời gian nâng cấp sớm nhất để làm cơ sở trao thưởng. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như ảnh trên )

 

enlightenedTrong trường hợp kết thúc Event mà 03 nhân vật có cấp bậc Quân Hàm cao nhất nhưng chưa  Max Quân Hàm  sẽ nhận các phần thưởng tương ứng sau : 

 

♦ Top 1 : Set Item cấp 06 + 11 + Luck + Op 12 + 2 Otion ( Tự chọn )

 

♦ Top 2 : Set Item cấp 06 + 10 + Luck + Op 12 + 2 Otion ( Tự chọn )

 

♦ Top 3 : Set Item cấp 06 + 09 + Luck + Op 12 + 2 Otion ( Tự chọn )

 

Lưu ý :

 

• Trường hợp MAX quân hàm ,  BQT sẽ tính ai có thời gian nâng cấp Max Quân Hàm sớm nhất để làm cơ sở trao giải. 

 

• Trường hợp có cấp quân hàm bằng nhau ( Nhưng chưa MAX ) ,  BQT sẽ tính ai có điểm thành tích cao hơn để làm cơ sở trao giải. 

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng.

 

 

.

♦ Thời Gian : Từ 08/01 đến 23:59 ngày 08/02

 

♦ Nội Dung : 

 

• Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 03 nhân vật có thời gian cấp Max Danh Hiệu sớm nhất trên bảng xếp hạng để làm cơ sở trao thưởng. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như ảnh trên )

 

enlightenedTrong trường hợp kết thúc Event mà 03 nhân vật có cấp bậc Quân Hàm cao nhất nhưng chưa  Max Quân Hàm  sẽ nhận các phần thưởng tương ứng sau : 

 

♦ Top 1 : Nâng cấp tối đa 01 Wing 2 Luck MNL lên wing 2.5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

♦ Top 2 : Nâng cấp tối đa 01 Wing 2  MNL lên wing 2.5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

♦ Top 3 : Nâng cấp tối đa 01 Wing 2 Luck  lên wing 2.5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

Lưu ý :

 

• Trường hợp đều MAX Danh Hiệu, BQT  sẽ tính ai có thời gian nâng cấp MAX Danh hiệu sớm nhất để làm cơ sở trao giải. 

 

• Trường hợp có cấp Danh Hiệu bằng nhau ( Nhưng chưa MAX ) ,  BQT sẽ tính ai có điểm Danh Vọng cao hơn để làm cơ sở trao giải. 

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng.

 

 

 

Mọi sự hỗ trợ giải đáp về sự kiện các bạn có thể liên hệ Fanpage hoặc Hotline : 0911.283.207

 

BTC Sự Kiện Mu Việt

Thông Báo