Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 5/2020 Máy Chủ MuViet

Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Đua Top Tháng 5/2020 mời các bạn cùng trải nghiệm:

 

1. ĐUA TOP Reset Tháng 5/2020

 


► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/5/2020

► Nội Dung:

- 03 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất và > 199 lần trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Được tính số lần Reset vượt
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .

 

  • Không Khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm .


Lưu ý : số lần rs vượt và point rs vươt không được tính vào cho nhân vật . Nhân vật đua top phải có số lần RS trong thời gian diễn ra sự kiện > 199 lần mới đủ điều kiện đoạt giải

► Phần Thưởng:

 

TOP Phần thưởng Vpoint
1 2.000.000 Vpoint
2 1.000.000 Vpoint
3 500.000 Vpoint******************************************
 

2. Phú Hộ Mu Việt Tháng 5


 

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 01/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 07/5/2020
► Nội dung:

- 4 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và lớn hơn 5.000.000 Gcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

► Phần Thưởng:
 

Top Nạp Thẻ 5.000.000 < Gcoin < 10.000.000 10.000.000 < Gcoin < 15.000.000 15.000.000 < Gcoin > 20.000.000 20.000.000 < Gcoin < 25.000.000 Gcoin > 25.000.000
1

- Wing 2.5

MNL Luck
Vũ khí rồng (2 Option )
Luck


 

Wing2.5 MNL Luck
- 1 Pen 2 Op
- 2 Ring 2 Op
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion )
- Sói phòng thủ hoặc tấn công

-Wing 3 Mnl Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 3 Otion
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion )

- Sói tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :
+. được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

-Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 3 Otion
- 1 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :

+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên thêm 2+
Wing4(SS8) MNL Luck

- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 3 Otion
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion)Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :

+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên thêm 2+

2 Wing 2.5
MNL Luck
Vũ khí rồng (2 Option )
Luck

Wing2.5 MNL Luck
- 1 Pen 2 Op
- 1 Ring 2 Op
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion )
- Sói Phòng Thủ hoặc tấn công

Wing 3 MNL Luck

- 1 Pen 3 Op
- 1 Ring 3 Op
- 1 Ring 2 Op
- Vũ khí Cấp 6 ( 2 Otion ) Luck
- Sói tự chọn


* Quyền lợi đặc biệt :
được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ


+.Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
 

-Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Op + 1 Ring 3 Op
- 1 Ring 2 Op
- 1 Vũ khí Cấp 8 ( 2 Otion) Luck

- Sói Tinh Tự chọn


* Quyền lợi đặc biệt :
+ .được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
 

Wing4(SS8) MNL Luck

- 1 Pen 3 Otion
- 1 Ring 3 Otion
- 1 Ring 2 Op
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :
+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

3 Wing 2.5MNL Luck
Vũ khí rồng (2 Option ) Luck
Wing2.5MNL Luck

- 1 Pen 2 Op
- Vũ khí cấp 6 ( 2 Otion)- Sói Phòng Thủ hoặc sói tấn công

- Wing 3 MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- Vũ khí Cấp 6 Luck ( 2Otion )
- Sói tự chọn
 

* Quyền lợi đặc biệt :
+. được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

Wing 4( SS8) MNL Luck
1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- 1 Vũ khí cấp 8 Luck ( 2 Otion)
- Sói tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :
+. được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

Wing4(SS8) MNL Luck

- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :
+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

4 Wing 2.5Luck MNL
Vũ khí rồng (2 Option ) Luck

 

Wing2.5 MNL Luck
- 1 Ring 2 Op
- Vũ khí cấp 6 ( 2 Otion ) Luck

- Sói Phòng thủ hoặc sói tấn công

- Wing 3 MNL Luck
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion)
- Sói tự chọn
- 1 Pen 2 Otion
- 2 Ring 2 Otion

+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

- Wing 4 (SS8) MNL Luck
- 1 Pen 2 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- 1 Vũ khí cấp 8 Luck ( 2Otion) +9
- Sói tự chọn

+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
 
Wing4(SS8) MNL Luck
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion)Luck
-1 Pen 2 Otion
-2 Ring 2 Op
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :
+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+


- Phần thưởng sẽ trao 3 ngày từ khi có topic Tổng Kết.

- Item nhận được sẽ được trao vào rương đồ chung.

- Chọn ra 4 người nạp tiền nhiều nhất và > 5.000.000 Gcoin sau đó so sánh với bảng phần thưởng

- Được hưởng 110% giá trị nạp tiền khi nạp vào tài khoản ATM , Lên Top Phú Hộ 100% giá trị .

( ví dụ : Nạp 1.000.000 ATM sẽ nhận được ( 110%) là : 1.100.000 Gcoin vào tài khoản , và Lên Top Phú hộ là ( 100% ) : 1.000.000 Gcoin lên top )

Bạn có thể liên hệ BQT theo số DT : 0911.283.207 để biết thêm chi tiết và nhờ nạp hộ nếu bạn chưa có thẻ atm hoặc chưa đăng ký thanh toán trực tuyến .

 

******************************

 

3. Huy Chương Vàng May Mắn


► Thời gian:

- 
Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/5/2020

► Nguyên tắc:

- Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự kiện Đổi Point HCV đã đổi được.

- 3 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải.

- Số Point ăn HCV không được cộng vào Point của nhân vật , chỉ dành để đua TOP Event

- Số Point ăn HCV của nhân vật tại bảng Event Huy Chương phải lớn hơn 8000 point mới đủ điều kiện nhận giải . ► Phần Thưởng:
 

Top Phần thưởng Điểm
Top 1 4 Điểm
Top 2 3 Điểm
Top 3 2 Điểm
Bảng Quy Đổi Điểm HCV khi nâng cấp ITeam :

 

STT Điểm yêu cầu Số lượng
Nâng cấp từ 9 lên 10 1 01 Item
Nâng cấp từ 10 lên 11 2 01 Item
Nâng cấp từ 11 lên 12 3
 
01 Item
Nâng cấp từ 12 lên 13 4 01 Item
Nâng cấp từ 13 lên 14 5 01 Item
Nâng cấp từ 14 lên 15 6 01 Item
Số điểm nhận được cho phép được giữ lại tích lũy trong 90 ngày .

► Lưu ý :

- Số Point nhận được không được cộng vào Point của nhân vật , chỉ dành để đua TOP Event

- Hệ thống Bảng Xếp Hạng Point sẽ được ăn thoải mái dành cho người Đua Điểm Vàng May mắn.

- Số Point HCV của nhân vật tại bảng Event Huy Chương phải lớn hơn 8000 point mới đủ điều kiện nhận giải .

Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :

- Truy tìm GM
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PKMU Việt
Trân trọng thông báo