Sự kiện

Event Tri Ân nạp Thẻ 02/09 Máy chủ Vương Mệnh

Tặng 100% Gcoin Vip cho các mã nạp từ 200.000 trở lên ( lưu ý chỉ áp dụng theo mã nạp , không áp dụng theo ngày ) 

 

Thời gian diễn ra Event :  Từ 02/09 đến hết ngày 10/09/2023

 

Nội dung : Trong thời gian diễn ra Event các TK nạp tối thiểu 200.000 trở lên sẽ được những phần Quà tri ân như sau :

 

QUÀ NẠP HÀNG NGÀY

 

Nội dung : 

 

- Tặng 100% Gcoin Vip cho các mã nạp từ 200.000 trở lên ( lưu ý chỉ áp dụng theo mã nạp , không áp dụng theo ngày ) 

 

- Ngoài ra kết thúc ngày các tk nạp từ 500.000 trở lên sẽ nhận được các phần thưởng sau : 

 

Phần thưởng nạp ngày : 

Tổng số tiền nạp /Ngày

 

Phần Thưởng 

 

Ghi chú 
500.000

01 Sói Tinh hsd 7 ngày 

 
1.000.000

01 Sói Tinh  HSD 10 ngày 

01 Hộp quà Ring ( hoặc pen ) 

Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 
2.000.000

01 Sói Tấn Công hsd 15 ngày 

01 Ring hoặc (pen) + 01 Otion + 3%HP

 
5.000.000

 

01 Sói Phòng Thủ hsd 60 ngày

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ 

 

 
10.000.000

 

01 Sói hoàng kim hsd 180 ngày

Nâng cấp 02 Tiem lên 1+

 

 

=========================================================================================

 

 Quà Nạp Event 02/09 

 

Thời gian : Từ 02/09 đến hết ngày 10/09/2023 

 

Nội dung : 

 

- Kết thúc Event , Các tài khoản có tổng số tiền nạp >= 2.000.000 sẽ được các phần quà sau 

 

Phần thưởng : 

 

Tổng Số Tiền nạp Sau khi kết thúc Event

 

Phần Thưởng  Ghi chú 

2.000.0000

 

01 Wing 2 Luck 

 

 
5.000.000

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

01 Wing 2 MNL 

Thêm dòng Luck vào Wing bất kỳ

01 Set Iem cấp 4 + Luck + 02 Otion 

 

 

 
10.000.000

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

♦ 01 Wing 2 MNL + Luck 

♦ Thêm dòng MNL vào Wing bất kỳ

♦ 01 Set Iem cấp 5 + Luck + 02 Otion 

 

 
15.000.000

 

Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2.5 tương đương

♦ CÁNH CẤP 2 + MNL + LUCK + 13

♦ 01 Set Iem cấp 6 + Luck + 02 Otion 

♦ Nâng cấp set Item đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max cấp 7 ) 

 

Được phép chuyển + từ item đang sử dụng sang Item mới nhận 
20.000.000

 

Thêm 01 Otion vào 01 Set Item exc đang sử dụng

 chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 ♦ CÁNH CẤP 2.5 + Luck + MNL 

 ♦ Nâng cấp Wing  Đang sử dụng lên 1 cấp ( ví dụ wing 2,5 lên 3 hay wing 3 lên )

♦ 01 Set Iem cấp 7 + Luck + 02 Otion 

 

Được phép chuyển + từ item đang sử dụng sang Item mới nhận