Sự kiện

Trao Giải Event Đua Top Tháng 12 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 12 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan Tháng 12  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 11 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 Shaling 730 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 RuaS5

712

Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 ZzBacSizZ 612 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 HyRF 577 1.000.000 Gcoin
5 kekeoda 537 500.000 Gcoin

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ TARKAN
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 LOILONG 8.049 4 ĐIỂM

 

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt Tháng 12: 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 PaPaDepZaj 701 2.000.000 vpoint
2 QUANGHUY3 700 1.000.000 Vpoint
3 LeVu 555 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 Acom 8.005 4 ĐIỂM
2 Acuo 8.003 3 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt