Sự kiện

Trao Giải Event Vua Nạp OPEN BETA đợt 2 - Icarus

 

Sau đây là danh sách các thành viên đoạt giải Event Vua Nạp tháng OPEN BETA đợt 2 : 

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ GCOIN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 DKRA 11.200.000

Wing 2 Luck + MNL

01 Pen 10% + 3%HP

01 Item 380 exc + Luck + 10%

01 Otion vào 01 ITem exc 

 

Các thành viên đoạt giải vui lòng liên hệ Fapage hoặc hotline để đăng ký wing nhận giải 

 

 

BQT Sự kiện Mu Việt