Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 - Arena - EVent Tết Tân Sửu 2021

 

 

VINH DANH CHỦNG TỘC THÁNG 01/2021
TOP 1 CHỦNG TỘC PHẦN THƯỞNG
DW Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
DK Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
ELF Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
MG Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn ) ( Nhận kiếm rồng hoặc Gậy rồng ) 
DL Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
SUM Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
RF Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

 

♦ Thời Gian : Từ khi OPEN 08/01 đến 23:59 Ngày 08/03

 

♦ Nội Dung : Kết thúc sự kiện , Lấy nhân vật có số lần rs nhiều nhất và sớm nhất theo mỗi chủng tộc trong bảng xếp hạng Đua Top Chủng Tộc OPEN BETA để làm cơ sở trao thưởng .

 

♦ Phần thưởng :  ( Như bảng trên ) 

 

Lưu ý :

 

• Trong trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính nhân vật nào RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải

 

• Phần thưởng được phép đổi 01 lần trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận giải . 

 

• Chủng tộc nào nhận set đồ của chủng tộc đó như ảnh . MG có thể nhận Kiếm rồng hoặc Gậy rồng 

 

• Không khuyết khích đổi tên nv hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác , trường hợp đổi tên hay di chuyển nhân vật trong thời gian diễn ra sự kiện mà ko còn tên trên bảng xếp hạng bqt ko chịu trách nhiệm. 

 

 

 

BANG HỘI TRANH BÁ THÁNG 01/2021
TOP PHẦN THƯỞNG
1

Sói Tinh ( Tự Chọn)

25 Hộp Vàng

25 Hộp Bạc

50 Ngọc Ước Nguyện

50 Ngọc Tâm Linh

2

Sói Phòng Thủ Hoặc Sói Tấn Công

15 Hộp Vàng

15 Hộp Bạc

30 Ngọc Ước Nguyện

30 Ngọc Tâm Linh 

 

3

Sói Thường (Sói Đỏ)

10 Hộp Bạc

10 Hộp Vàng

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh

 

♦ Thời Gian : Từ Từ 09/02 đến 23:59 ngày 08/03

 

♦ Nội Dung : Kết thúc sự kiện lấy 3 Bang Hội có số điểm GP cao nhất trên bảng xếp hạng tại mục Event = > Bang hội tranh bá và > 3.000 điểm GP để làm cơ sở trao giải. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như Bảng trên ) 

 

Lưu ý :

 

• Điểm GP nằm trong mục ưu đãi nạp ngày và Mục tích lũy tiêu phí 

 

• Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild , Chủ Guild tự phát lại cho các thanh viên trong hội của mình. 

 

• Phần thưởng được phép đổi 01 lần trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận giải . 

 

 

EVENT VUA NẠP NGÀY THÁNG 02/2021
TOP  PHẦN THƯỞNG
TOP 1 Vua Nạp Ngày 01 Ring Hoặc Pedan + 3%HP + 02 Otion ( Tự Chọn ) 
TOP 2 - 6 Vua Nạp Ngày  01 Ring Hoặc Pedan + 3%HP + 01 Otion ( Tự Chọn )
TOP 1 Vua Nạp 2 Ngày Liên Tiếp  01 Item 380 Exc trở xuống Luck + 2 Otion ( Tự Chọn ) + Quyền nâng 01 ITem bất kỳ lên +13

 

 

% Gcoin Khuyến Mãi khi thực hiện nạp qua STK GM và MoMo trong thời gian diễn ra Event là 50%  , ( Tỉ lệ mặc định 10% ) 

 

♦ Thời Gian : Từ 09/02 đến 23:59 ngày 19/02

 

♦ Nội Dung : 

 

• Hàng ngày sẽ chọn ra 06 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng xếp hạng Vua Nạp Ngày để làm cơ sở trao giải 

 

♦ Phần Thưởng : ( Như Bảng Trên )

 

 

 

 

EVENT VUA NẠP THÁNG 02/2021
TOP  PHẦN THƯỞNG
TOP Nạp > 5.000.000 Cánh Cấp 2 Luck + MNL
TOP Nạp > 4.000.000 Cánh Cấp 2 + MNL
TOP Nạp > 3.000.000 Cánh Cấp 2 Luck 
TOP NẠP > 2.000.000 Cánh Cấp 2

 

% Gcoin Khuyến Mãi khi thực hiện nạp qua STK GM và MôM trong thời gian diễn ra Event là 50%  , ( Tỉ lệ mặc định 10% ) 

 

♦ Thời Gian : Từ 09/02 đến 23:59 ngày 19/02

 

♦ Nội Dung : Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra Các nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 2.000.000 trên bảng xếp hạng Vua Nạp Thẻ Tháng để làm cơ sở trao thưởng. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như Bàng Trên ) , Phần Thưởng Trao ngày sau khi các bạn đủ điều kiện nhận giải . Liên hệ Hotline để tiến hành nhận giải : 0815.66.11.66

 

Đặc Biệt : 

 

► TOP nạp trên 15.000.000 : 

 

*  Được nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ hoặc +13   Nếu không muốn nhận Wing 2 MNL Luck như ảnh có thể đổi 1 trong 2 trường hợp sau : 

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 ,5 đang sử dụng sang Wing 3 Tương đương

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 đang sử dụng sang Wing 2.5 Tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

Ngoài ra :

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) 

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item  exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) 

 

* Top Vua Nạp có số Gcoin nạp > 40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) 

* .v..v.

 

Lưu ý :

 

• Đây ko phải Event tích lũy vì vậy chỉ nhận được 1 mốc phần thưởng trong số các mốc trên 

 

• Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng .

 

 

 

ĐUA TOP QUÂN HÀM THÁNG 02/2021
TOP PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
1 Set Cấp 8 + 13 Luck + 03 Otion ( Tự chọn ) MAX QUÂN HÀM
2 Set Cấp 8 + 11 Luck + 03 Otion ( Tự chọn ) MAX QUÂN HÀM
3 Set Cấp 8 + 9 Luck +  03 Otion ( Tự chọn ) MAX QUÂN HÀM
BQT sẽ tính ai MAX Quân Hàm trước để làm cơ sở trao thưởng 

 

enlightenedTrong trường hợp kết thúc Event mà 03 nhân vật có cấp bậc Quân Hàm cao nhất nhưng chưa Max Quân Hàm  sẽ nhận các phần thưởng tương ứng sau : 

 

TOP PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
1 Nâng Cấp 01 Set Item Cấp 3 Trở lên = 01 Set 380 Tương Đương  QUÂN HÀM Cấp Công Tước Trở lên 
2 Nâng Cấp 01 Set Item Cấp 4 Trở Lên = 01 Set Cấp 7 Tương Đương   QUÂN HÀM Cấp Công Tước Trở Lên
3 Nâng Cấp 01 Set Item Cấp 5 Trở lên = 01 Set Cấp 6 Tương Đương  QUÂN HÀM Cấp Công Tước Trở Lên 
Trường hợp cấp Quân Hàm bằng nhau BQT sẽ tính ai có điểm Thành Tích cao hơn người đó đoạt TOP 

 

♦ Thời Gian : Từ 04/01 đến 23:59 ngày 03/02

 

♦ Nội Dung : 

 

• Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 03 nhân vật  nâng cấp Quân Hàm  Tối Thiểu Cấp CÔNG TƯỚC Trở lên  trên bảng xếp hạng để trao thưởng. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như 2 Bảng trên  )

 

Lưu ý :

 

• Trường hợp MAX Quân Hàm  BQT sẽ tính ai có thời gian nâng cấp Max Quân Hàm sớm nhất để làm cơ sở trao giải. 

 

• Trường hợp  Quân Hàm bằng nhau ( Mà Chưa Max ) BQT sẽ tính ai có Điểm Thành Tích Cao Hơn để làm cơ sở trao giải. 

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng.

 

 

EVENT ĐUA TOP DANH HIỆU THÁNG 02 /2021
TOP PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
1 Cánh Cấp 3 Luck + MNL MAX DANH HIỆU
2 Canh Cấp 3 + MNL MAX DANH HIỆU
3 Cánh Cấp 3 Luck  MAX DANH HIỆU
BQT sẽ tính ai MAX Danh Hiệu Trước để làm cơ sở trao giải thưởng

 

enlightenedTrong trường hợp kết thúc Event mà 03 nhân vật có cấp bậc Danh Hiệu cao nhất nhưng chưa  Max Danh Hiệu  sẽ nhận các phần thưởng tương ứng sau : 

 

TOP PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
1 Nâng Cấp Tối Đa 01 Cánh 2,5 Luck MNL = 01 Cánh Cấp 3 tương đương   Danh Hiệu  Cấp Tiêm Diệp Giả Trở lên 
2 Nâng Cấp Tối Đa 01  Cánh 2,5 MNL = 01 Cánh Cấp 3 tương đương Danh Hiệu  Cấp Tiêm Diệp Giả Trở lên 
3 Nâng Cấp Tối Đa 01 Cánh 2,5  = 01 Cánh Cấp 3 tương đương  Danh Hiệu  Cấp Tiêm Diệp Giả Trở lên  
Trường hợp cấp Danh Hiệu bằng nhau BQT sẽ tính ai có điểm Danh Vọng cao hơn người đó đoạt TOP 

 

♦ Thời Gian : Từ 09/02 đến 23:59 ngày 08/03

 

♦ Nội Dung : 

 

• Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 03 nhân vật  nâng cấp Danh Hiệu Tối Thiểu Cấp " Tiêm Diệt Giả " Trở lên  trên bảng xếp hạng để trao thưởng. 

 

♦ Phần thưởng :  ( Như 2 Bảng trên  )

 

Lưu ý :

 

• Trường hợp MAX Danh Hiệu  BQT sẽ tính ai có thời gian nâng cấp Max Danh Hiệu sớm nhất để làm cơ sở trao giải. 

 

• Trường hợp  Danh Hiệu bằng nhau ( Mà Chưa Max ) BQT sẽ tính ai có Điểm Danh Vọng Cao Hơn để làm cơ sở trao giải. 

 

• Toàn bộ phần thưởng đều có thể gd và ko có thời hạn 

 

• Phần thưởng được đổi 01 lần trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng.

 

BQT Mu Việt