Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Đợt 3 OPEN BETA - Tarkan 4

 

Sau đây BQT xin giới thiệu về Event Vua Nạp Thẻ Tháng OPEN BETA - Đợt 3 mời các bạn tham gia và nhận những phần quà hấp dẫn :

 

 

 Thời gian tổ chức: Từ 06/05/2020 đến 23:59 Ngày 15/06/2020

 Nội Dung Sự Kiện:

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng như ảnh trên 

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng 

 

Đặc Biệt : 

 

► TOP 1 - 2 nạp trên 30.000.000 :  Nếu không muốn nhận Wing 2 MNL Luck như ảnh có thể đổi : 

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

 TOP 3 - 4  nạp trên 30.000.000: Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL như ảnh trên có Đổi 

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 MNL  sang Wing 2.5  Tương đương

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

► TOP 5 - 10  nạp trên 30.000.000: Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 như ảnh trên có Đổi : 

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2  Luck  sang Wing 2.5  Tương đương

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

Ngoài ra :

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) 

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item  bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) 

 

* Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) 

* .v..v.

 

BTC - Sự Kiện Mu Việt 

Thông Báo