Tin Tức

Thông Báo Thay Đổi SDT Hotline Muviet.com

 

Để thuận tiện trong việc hỗ trợ AE . BQT Chính thức thay đổi SDT Hỗ trợ Holine từ ngày 26/05/2022 như sau :

 

♦ Số Hotline Cũ : 0911.283.207

 

♦ Số Hotline Mới : 082.4841.333

 

Vậy BQT xin được thông báo để AE nắm được . Bắt đầu từ hôm nay 26/05/2022 SDT : 082.4841.333 sẽ là số Hotline của Muviet.com .

 

Và sdt 0911.283.207 sẽ dừng mọi hoạt động hỗ trợ kể từ khi có thông báo này 

 

BQT Mu Việt

Thông Báo