Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 02 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 02 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan Tháng 02  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 11 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 tienphap 599 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 oSaoBang

359

Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 CASSUM4 323 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 SimSon 316 1.000.000 Gcoin
5 ThangJAV 308 500.000 Gcoin

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ TARKAN
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 SoiSam 5.013 4 ĐIỂM
2 TocBacDau 5.006 3 ĐIỂM

 

 

EVENT BANG HỘI TRANH BÁ
TOP BANG HỘI TÊN CHỦ GUILD PHẦN THƯỞNG
1    

Cánh cấp 2 Luck + MNL

50 Hộp quà ( Vàng+Bạc)

100 B

100 S 

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ trao giải cho các bạn chậm nhất tới 3/2 . 

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt Tháng 01: 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 zKATlLI 366 2.000.000 vpoint
2 HUY1111 360 1.000.000 Vpoint
3 GauBull 356 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1     4 ĐIỂM

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ trao giải cho các bạn chậm nhất tới 3/3 .

 

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt