Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 03 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 03 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan Tháng 03  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 11 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 KingOfZeuS 662 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 oSaoBang 602 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 Anhtocdo 599 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 tienphap 590 1.000.000 Gcoin
5 hungyenhy 555 500.000 Gcoin

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ TARKAN
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 10HNghi 8.096 4 ĐIỂM

 

 

EVENT BANG HỘI TRANH BÁ
TOP BANG HỘI TÊN CHỦ GUILD PHẦN THƯỞNG
1    

Cánh cấp 2 Luck + MNL

50 Hộp quà ( Vàng+Bạc)

100 B

100 S 

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ trao giải cho các bạn chậm nhất tới 3/4 . 

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt Tháng 03: 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 ZzLyMacSau 366 2.000.000 vpoint
2 OngNoiiRF 360 1.000.000 Vpoint
3 admt 356 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 HoaSen 8.005 4 ĐIỂM

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ trao giải cho các bạn chậm nhất tới 3/4 .

 

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt