Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 05 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 05 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan Tháng 05 : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 04 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 Nattasha 599 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 MimiMamaRF 598 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 Anhtocdo 565 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 DacTai 500 1.000.000 Gcoin
5 KungOfZeuS 499 500.000 Gcoin

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ TARKAN
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1      

 

 

EVENT BANG HỘI TRANH BÁ
TOP BANG HỘI TÊN CHỦ GUILD PHẦN THƯỞNG
1    

Cánh cấp 2 Luck + MNL

50 Hộp quà ( Vàng+Bạc)

100 B

100 S 

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ trao giải cho các bạn chậm nhất tới 3/4 . 

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt Tháng 05: 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 HangBaBy 458 2.000.000 vpoint
2 QUANGHUY1 385 1.000.000 Vpoint
3 ConCuCac 350 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 NangAoXanh 8.005 4 ĐIỂM

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ trao giải cho các bạn chậm nhất tới 3/6 .

 

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt