Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 10 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 10 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 DKEN 526 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 TRAINSPORT 495 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 Beos 450 ( RS Trước) Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 CravenA 450 1.000.000 Gcoin
5 asuka 448 500.000 Gcoin

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ TARKAN
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 THIETLONG 8.047 4 ĐIỂM

 

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 OngNoiSum 800 2.000.000 vpoint
2 DeThu0ng18 569 1.000.000 Vpoint
3 HotBoyLang 342 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 UIUI 8.022 4 ĐIỂM
2 CucToac 8.003 3 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt