Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 11 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 11 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan Tháng 11  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 11 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 Richter 634 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 SatLongMa

513

Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 0oRoyNao0 484 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 Jine 483 1.000.000 Gcoin
5 Ahhhiii 481 500.000 Gcoin

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ TARKAN
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 ChienLong 8.047 4 ĐIỂM

 

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 Barracks 580 2.000.000 vpoint
2 Aquaman 514 1.000.000 Vpoint
3 QUANGHUY8 342 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 Atom 8.001 4 ĐIỂM
2 Atep 8.001 3 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt