Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 12 Máy Chủ Tarkan 2

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua top tháng 12 Máy Chủ Tarkan 2: 

 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 12
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 ZzzChipzzZ Set cấp 5 Luck + 01 Otion
2 BossSumo Set cấp 4 Luck + 01 Otion
3 Bugkk Set cấp 3 Luck + 01 Otion
4 SkillBOSS 1.000.000 Gcoin
5 ThinhAn 500.000 Gcoin

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 12
LIÊN MINH DÀNH CHIẾN THẮNG TÊN CHỦ LIÊN MINH PHẦN THƯỞNG
XxxZipPo TamSuBuon 25 Hộp quà bạc
25 Hộp quà Vàng
100 Ngoc Ước Nguyện
100 Ngọc Tâm Linh

 

Do hiện tại Sever riêng chưa hoàn tất vì vậy BQT tiến hành trao thêm 2.000.000 Gcoin + 100 viên Đá tạo hóa cho LM dành chiến thắng thay vì mở SV riêng trong tháng này 

 

Phần thưởng CTC bqt đã trao vào web mục Event => nhận giải thưởng của bạn chủ guild LM . 

 

BQT Mu Việt