Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 4 Các Máy Chủ

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 4 Các Máy Chủ : 

 

I. Máy Chủ Tarkan 3 :

EVENT ĐUA TOP RESET THÁNG 4 - MÁY CHỦ TARKAN 3
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 HungYenpzo 472 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 6688 463 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 THIETLONG 443 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 HoaHongDen 399 1.000.000 Gcoin
5 QuanVuSMSL 291 500.000 Gcoin

 

 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 3 - MÁY CHỦ TARKAN 3
LM DÀNH CHIẾN THẮNG TÊN CHỦ GUILD LM PHẦN THƯỞNG
XaHoiDen SoBanQuaCo

25 Hộp quà bạc

25 Hộp quà vàng

100 Ngọc ước nguyện 

100 Ngọc tâm linh 

2.000.000 Gcoin 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 TAILOC1987 414 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 RHINOS 413 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 ooAKIRAoo 323 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 anhzzzzzz 322 1.000.000 Gcoin
5 6H30 321 500.000 Gcoin

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 AnAn 1182 2.000.000 vpoint
2 ZzBacSizZ 1036 1.000.000 Vpoint
3 hihihaha18 705 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 oachoach 8.007 4 ĐIỂM
2 BATE 8.001 3 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt