Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 6 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 6 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 GaKon 538 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 BRFighter 255 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 Menz3 253 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 NgocBich 250 1.000.000 Gcoin
5 HupDiEmYeu 249 500.000 Gcoin

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 ZzOngNoiRF 890 2.000.000 vpoint
2 QuangHuyRF 400 1.000.000 Vpoint
3 ZzChuaTeMG 267 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 Oacoac 8.058 4 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt