Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 8 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 9 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 Ahhhiii 599 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 THIETLONG 446 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 TiTi 444 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 Beos 439 1.000.000 Gcoin
5 BaByFat 420 500.000 Gcoin

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 GaiNhay 1020 2.000.000 vpoint
2 DeThu0ng18 471 1.000.000 Vpoint
3 OngNoiSum 400 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 TotTi 8020 4 ĐIỂM
2 Oantuti 8006 4 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt