Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 9 - Muviet 1 và Tarkan 1

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 9 Các Máy Chủ Mu việt và Tarkan

 

 

 

II. Máy Chủ Tarkan  : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ TARKAN 
TOP TÊN NHÂN VẬT  SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 LinhThu 625 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 Beos 510 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 MaDongSeok 491 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 asuka 490 1.000.000 Gcoin
5 BaByFat 471 500.000 Gcoin

 

 

 

III. Máy Chủ Mu Việt : 

EVENT ĐUA TOP RS THÁNG 3 - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 OngNoiSum 600 2.000.000 vpoint
2 DeThu0ng18 572 1.000.000 Vpoint
3 Roman 400 500.000 Vpoint

 

 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ MU VIỆT
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 Catty 8.003 4 ĐIỂM
2 Doggy 8.002 3 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Việt