Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp Arena - Tháng 2 Đợt 1

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Top Vua Nạp - Tháng 2 Đợt 1 

 

TỔNG KẾT EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG 02 - ĐỢT 1
TOP  TÊN NHÂN VẬT  PHẦN THƯỞNG
> 15.000.000 HcHoldings

Được nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ hoặc +13

Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 ,5 đang sử dụng sang Wing 3 Tương đương

> 3.000.000 Cheekyy Wing 2 Luck 
> 2.000.000 Jelusalem Wing 2

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Hotline hoặc fanpage để đăng ký nhận giải 

 

BQT Mu Việt 

Thông Báo