Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp OPEN BETA đợt 1 - LORENCIA

 

 

Sau đây là danh sách các thành viên đoạt giải Event Vua Nạp tháng OPEN BETA đợt 1 : 

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ GCOIN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 Shin 20.000.000 Wing 2 Luck + MNL
2 SauRieng 11.200.000 Wing 2 + MNL
3 MauLanh 6.500.000 Wing 2  Luck
4 KaKaKa 6.000.000 Wing 2  Thường
5 EmGaLam 5.700.000 Wing 2  Thường
6 TranAnh 5.000.000 Wing 2  Thường

 

Các thành viên đoạt giải vui lòng liên hệ Fapage hoặc hotline để đăng ký wing nhận giải 

 

 

BQT Sự kiện Mu Việt