Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp OPEN BETA đợt 1

 

Sau đây là danh sách các thành viên đoạt giải Event Vua Nạp tháng OPEN BETA đợt 1 : 

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ GCOIN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 BrianN 21.200.000 Wing 2 Luck + MNL
2 OoBeTuocoO 10.650.000 Wing 2 Luck + MNL
3 DauTroc 10.500.000 Wing 2  MNL
4 Death 7.100.000 Wing 2  MNL
5 binmua 6.000.000 Wing 2  Luck
6 Sammoyed 5.100.000 Wing 2  Trắng
7 HerroDK 5.050.000 Wing 2  Trắng

 

Các thành viên đoạt giải vui lòng liên hệ Fapage hoặc hotline để đăng ký wing nhận giải 

 

 

BQT Sự kiện Mu Việt