Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp Tháng 8 đợt 1 - Icarus

 

Sau đây là danh sách các thành viên đoạt giải Event Vua Nạp tháng 08 đợt 1 : 

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ GCOIN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 Lenin 10.100.000

Wing 2 Luck + MNL Hoặc Đổi Wing 2 lên Wing 2,5 

Quyền nâng cấp 01 Item lên +13 

Quyền nâng cấp 01 item lên 1+ hoặc +13 

01 Item Exc luck + 1 Otion

Thêm 01 Option vào 01 Item Exc 

02 Đá hộ Mệnh 

2 tieukydk 10.000.000

Wing 2 Luck + MNL Hoặc Đổi Wing 2 lên Wing 2,5 

Quyền nâng cấp 01 Item lên +13 

Quyền nâng cấp 01 item lên 1+ hoặc +13 

01 Item Exc luck + 1 Otion

Thêm 01 Option vào 01 Item Exc 

02 Đá hộ Mệnh 

3 POLICE 10.000.000

Wing 2 Luck + MNL Hoặc Đổi Wing 2 lên Wing 2,5 

Quyền nâng cấp 01 Item lên +13 

Quyền nâng cấp 01 item lên 1+ hoặc +13 

01 Item Exc luck + 1 Otion

Thêm 01 Option vào 01 Item Exc 

02 Đá hộ Mệnh 

4 Emperor 10.000.000

Wing 2 Luck + MNL Hoặc Đổi Wing 2 lên Wing 2,5 

Quyền nâng cấp 01 Item lên +13 

Quyền nâng cấp 01 item lên 1+ hoặc +13 

01 Item Exc luck + 1 Otion

Thêm 01 Option vào 01 Item Exc 

02 Đá hộ Mệnh 

5 LAOPHATGIA 10.000.000

Wing 2 Luck + MNL Hoặc Đổi Wing 2 lên Wing 2,5 

Quyền nâng cấp 01 Item lên +13 

Quyền nâng cấp 01 item lên 1+ hoặc +13 

01 Item Exc luck + 1 Otion

Thêm 01 Option vào 01 Item Exc 

02 Đá hộ Mệnh 

 

Các thành viên đoạt giải vui lòng liên hệ Fapage hoặc hotline để đăng ký wing nhận giải 

 

 

BQT Sự kiện Mu Việt