Trao giải

Trao Giải Sự Kiện Đua Top Tháng 01 Máy Chủ Mu Việt

 

 

Sau đây là danh sách các chiên binh đoạt giải Event đua top tháng 12 Máy chủ Mu  Việt : 

 

ĐUA TOP RS THÁNG 01
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 QUANGHUY2 2.000.000 Vpoint
2 QuyenVuong 1.000.000 vpoint
3 MGdien 500.000 vpoint

Phần thưởng Vpoint BQT đã trao vào web các nhân vật đoạt giải 

 

BQT Mu Việt 

 

Thông Báo