Trao giải

Trao Giải Sự Kiện Tháng 11 - Máy Chủ ICARURS

 

 

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng 11 Máy chủ ICARUS : 

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 11

TOP

Tên Nhân Vật  Phần Thưởng

1

GollBar Set Cấp 5 Luck + 01 Otion tự chọn

2

Raven Set Cấp 4 Luck + 01 Otion tự chọn

3

ThienDia Set Cấp 3 Luck + 01 Otion tự chọn

4

LionKing 500.000 GCOIN

5

JunJunGoId 300.000 GCOIN

 

 

 

 

BTC Sự kiện - Mu Việt