Trao giải

Trao Giải Sự Kiện Tháng 12 - Máy Chủ ICARURS

 

 

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng 12 Máy chủ ICARUS : 

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 11

TOP

Tên Nhân Vật  Phần Thưởng

1

Lenin Set Cấp 5 Luck + 01 Otion tự chọn

2

DKRA Set Cấp 4 Luck + 01 Otion tự chọn

3

zKhungBoz Set Cấp 3 Luck + 01 Otion tự chọn

4

HeroShine 500.000 GCOIN

5

RFBACHL0NG 300.000 GCOIN

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để nhận giải 

 

 

BTC Sự kiện - Mu Việt