Cập nhật Client tải game MU Việt

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

** Nên sử dùng phần mềm hỗ trợ để tải game nhanh hơn (Eagel Get, IDM, v..v… )

** Chọn link tải nhanh nhất tùy theo từng thời điểm

* Tải bộ cài đặt trò chơi. Phiên bản nhẹ - Không âm thanh

1 VDC: Tải bản Mini Cilent 284 MB Download
2 Viettel: Tải bản Mini Cilent 284 MB Download
3 Link GOOGLE: Tải bản Mini Cilent 284 MB Download* Tải bộ cài đặt trò chơi. Phiên bản FULL có Âm Thanh

2 Link trực tiếp: Tải bản FULL 552 MB Download
3 Link trực tiếp: Tải bản FULL 552 MB Download
4 Link Google: Tải bản FULL 552 MB Download

Cài đặt Phần mềm hỗ trợ

* Tải Phần mềm hỗ trợ

1 Direct X 9.0 [Windows Xp/7/8] Download

* Tải thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable 2005

1 Microsoft Visual C++ Redistributable Download

 

* Tải .Net Framework 4.0

1 Tải .Net Framework 4.0 Download

 


Chuoi su kien thang 5
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng